Naša ponuka

Služby v oblasti záhradnej architektúry

Hlavnou náplňou činnosti nášho záhradného architekta je spracovanie konkrétneho návrhu, ktorý vznikol po konzultácii s klientom. Projekt spravidla obsahuje tieto náležitosti:
  • Sprievodná správa - obsahuje všeobecné územné, morfologické, klimatické a pod. charakteristiky dotknutého územia, časový harmonogram prác, rozsah terénnych úprav.
  • Výsadbový plán - vyhotovený v M 1:100, podľa okolností aj v inej... Jeho obsahom je pozičný nákres navrhovaných drevín, rastlín a iných architektonických doplnkov.
  • Zoznam navrhovaných drevín a rastlín - výška v cm pri dodávke, habitus resp. forma dreviny.
  • Cenová kalkulácia - obsahuje kompletnú materiálovú a pracovnú rozpočtovú časť sadovníckej úpravy vrátane výmery plôch, hmotností a objemov použitých materiálov.

Komplexné služby v oblasti výsadby okrasných rastlín

Po vzájomnej dohode s klientom vyberieme vhodné okrasné rastliny od špecializovanej škôlkarskej záhradnej firmy v rôznych druhových a veľkostných kategóriách, pričom zrealizujeme ich nakládku, dovoz, výsadbu a povýsadbovú údržbu.

Zakladanie trávnikov

Zakladanie nových trávnikov je zložitý technologický proces, pozostávajúci z celého radu opatrení a operácií závislých od podmienok a prostredia. Trávniky sú vytrvalé porasty, ktoré zostávajú na stanovisku niekoľko desiatok rokov, sú nákladné na založenie a náročné na údržbu. Spoločnosť DeltAspol ponúka realizáciu výsadby trávnika výsevom ale aj mačinovaním (kladením dopestovaných kobercov).

Údržba a regenerácia trávnikov

Základom kvalitnej starostlivosti o trávnik je okrem pravidelného polievania, aj kosenie, ktoré je nevyhnutné nielen z estetických dôvodov. Spoločnosť DeltAspol venuje v rámci starostlivosti o trávnik pozornosť aj činnostiam, ktoré s kosením priamo nesúvisia. Ide o vertikutáciu, skarifikáciu a aerifikáciu, ktorých základným cieľom je prevzdušnenie trávnika, čo však každá zo spomínaných činností dosahuje použitím odlišných prostriedkov.

Aplikácia chemických postrekov

Používanie chemických prípravkov patrí medzi najrozšírenejšie a najúčinnejšie spôsoby ochrany rastlín. Výhodou chemických opatrení v oblasti ochrany rastlín je možnosť ošetriť veľké plochy v relatívne krátkom čase vtedy, keď sú porasty najviac ohrozené chorobami alebo škodcami. Prednosťou chemických metód je ďalej to, že sú jednoduché a pomerne lacné. Prax však potvrdzuje, že aj chemický spôsob ochrany je úspešný len vtedy, keď je odborne realizovaný. Spoločnosť DeltAspol vykonáva ako profylaktické (preventívne), tak aj terapeutické (liečebné) postreky.

Rez stromov a kríkov

Spoločnosť DeltAspol ponúka odborný rez a presvetlenie zahustených porastov, odstraňovanie vyschnutých a poškodených rastlín, zimný rez okrasných drevín, rez a tvarovanie rastlín do rôznych tvarov a živých plotov. Ponúkame realizáciu ako výchovného, tak aj tvarovacieho, udržiavacieho, zmladzovacieho a presvetľovacieho rezu, pričom sú uplatňované vzhľadom na charakter stromu resp. kríka.

Výruby stromov

Výruby stromov predstavujú jednu z najnáročnejších prác, pretože sú vo väčšine prípadov realizované na ťažko dostupných miestach ako sú cintoríny, miesta v blízkosti stavieb či elektrického vedenia. Spoločnosť DeltAspol ponúka realizáciu smerového výrubu stromov, kedy sa jedná o klasický spôsob smerového výrubu s nedorezom. Uplatňuje sa všade tam, kde to podmienky vzhľadom na dostatok priestoru a bezpečnosti dovoľujú. Okrem smerového výrubu tiež realizujeme postupný výrub stromov použitím stromolezeckej techniky. Výrub je prevádzaný s ohľadom na veľkosť okolitého priestoru, a to metódou postupného odrezávania konárov.

Automatické zavlažovanie

Nevyhnutnou súčasťou záhrad je voda, ktorou sú zavlažované stromy, kry, kvety či trávnik. Spoločnosť DeltAspol ponúka montáž plnoautomatických závlahových systémov, ktorých hlavnými výhodami sú nízka náročnosť na čas a údržbu, rovnomerné zaliatie celej zavlažovanej plochy a polievanie v nočných hodinách (čo je pre rastliny najlepšie). Závlahy sú samoodvodňovacie - mrazuvzdorné, všetky časti sú pod zemou a tak nenarušujú pokojnú tvár záhrady.

Predaj a dovoz dekoratívneho kameniva a skál

V ponuke spoločnosti DeltAspol sa nachádza široký sortiment kameniva a skál pochádzajúci ako z domácej tak aj zahraničnej produkcie (Taliansko, India, Čína). Pri realizáciách okrasných záhrad je samozrejmosťou použitie riečnych okruhliakov rôznych frakcií (kremeň, žula) ako aj omieľaných skál rôznych farieb.

Konzultačné služby

Nie každý klient spoločnosti DeltAspol potrebuje dizajn záhrady alebo realizáciu celej záhradnej úpravy, častokrát postačia rady a nápady od skúseného záhradného dizajnéra ako zmeniť časť či niektoré sekcie priestoru. Konzultácie môžu trvať len niekoľko hodín, v niektorých prípadoch je to však otázka viacerých dní. Všetko záleží od stavu, v akom sa daný priestor nachádza.

© 2021 Jan Loffler